loading...
1
M?dre S??wka to wyspecjalizowane centrum terapeutyczne mieszcz?ce si? na terenie Opola. Dzia?aj?cy tam specjali?ci prowadz? zaj?cia i terapie zar?wno dla maluch?w, jak i doros?ych. Mo?emy zaoferowa? us?ugi z dziedziny logopedii, psychologii, czy seksuologii.